مشاوره طراحی و هوشمند سازی منزل بالاترین کیفیت تجهیزات

هوشمند سازی خانه

خانه هوشمند چیست؟

خانه هوشمند مکانی است که از دستگاه‌های متصل به اینترنت مانند حسگرها، دوربین‌ها و سایر وسایل برای خودکارسازی و کنترل جنبه‌های مختلف زندگی روزمره استفاده می‌کند. این دستگاه‌ها اغلب به گونه‌ای طراحی می‌شوند که قابلیت همکاری با هم را داشته باشند و می‌توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند تا وظایف را به طور خودکار یا در پاسخ به ورودی کاربر انجام دهند.